Doktor Paint

Projekt logo dla firmy
renowacyjno-dekoracyjnej.

Zakres: logo, kreacja marki,
materiały promocyjne.

Klient: Doktor Paint, Australia.

  • Udostępnij