Elektrorecykling

Projekt logo dla firmy recyklingowej.

Zakres: logo, kreacja marki, kompleksowe materiały
poligraficzne, oznaczenie wewnętrzne i zewnętrzne biurowca,
grafika na autach firmowych i maszynach, wyposażenia
stoisk targowych.

Klient: Elektrorecykling, Polska.

  • Udostępnij